joi, 11 iulie 2013

Traseu pietonal: 6. Casa cpt. Varlam


An proiect/construcție: 1909 (casa inginerului L. Bossi); 1913 garaj
Str. Vasile Alecsandri nr. 6
Este posibil ca arh. N. Ghika-Budești să fi adus modificari si să fi extins casa din 1909.

Fotografie de epocă a casei Varlam
Sursa: Cd Rom Case vechi, Emanuel Bădescu

Aspectul actual al casei, cu intervenții ulterioare
Foto: Cristian Gache
Traseu pietonal: 7. Biserica greco-catolică, 1909Str. Polonă nr. 50 (fosta nr. 194)
Antreprenori: arh. C. Cora și Bossy


Foto: Cristian Gache 

În data de 20 februarie 1909 regăsim solicitarea de autorizație de construcție a bisericii din str. Polonă nr. 194, depusă de Arhiepiscopul catolic al Bucureștiului, Raymund Netzhammer (1862-1945), domiciliat în str. Esculap nr. 5, antreprenorul lucrărilor fiind arhitectul Carol Cora, domiciliat în str. Șincai nr. 4. Suprafața construită calculată la acea dată a fost de 131, 15 m.p. Pentru că s-a solicitat și avizul Ministerului Cultelor, autorizația de construcție a fost emisă abia în 2 mai 1909 pentru „una biserică din zid masiv, acoperită cu metal, conform planului presentat și aprobat, pe suprafața ce a plătit și cu observațiunea de a păstra distanța regulamentară de 10,00 m.l. din vecini”.
Lucrările de aliniere ale străzii Polonă și de prelungire a străzii Fecioarei afectează proprietatea, îngustând deschiderea de la strada principală. Lotul de teren are forma trapezoidală, cu deschiderea mai mare spre interiorul curții. Aprobarea a fost întârziată și de faptul că nu se depuseseră planurile fundațiilor.
Planurile au fost avizate în 2 mai 1909 de către arh. Ernest Doneaud (1879-1959), șeful serviciului alinierilor, care se afla la începutul carierei sale în serviciul public bucureștean. Setul depus este datat în februarie 1909 și semnat de antreprenor, cel mai probabil pentru a evita un conflict de interese în cazul arhitectului Ghika-Budești, care lucra în cadrul Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice.
Dosarul conține planul temeliilor, planuri de situație, planuri cadastrale cu zona afectată de exproprieri și alinierea străzilor, planul turlei octogonale pe arce moldovenești, planul fațadei principale și a celei laterale, planul orizontal și secțiunea bisericii (în care se vedea amvonul, azi dispărut). În această etapă de proiectare, fațadele nu prezentau toate elementele de decorație, ci doar firida semicirculară a icoanei de hram, deasupra intrării și ocnițele.
(Arhivele Naționale Direcția Municipiului București, fond Primăria Municipiului București Tehnic, dosar 271/1909)

colecția istoric Cezar Petre Buiumaci

Într-o carte poștală de epocă  care ne înfățișează biserica în etapa finalizării construcției, putem observa câteva detalii prețioase:  decorația murală (mozaicul icoanei Sf. Vasile) și sculpturală (baghetele neogotice ale ancadramentului) nu fusese încă realizată, ci remarcăm doar discurile ceramice smălțuite de sub cornișă și benzile orizontale, suprapuse, realizate tot din ceramică smălțuită. Soclul, partea de sus a contraforților, ancadramentul intrării principale, ocnițele erau tencuite în culoare deschisă, realizându-se un contrast cu cărămida și brâiele ceramice.
 

Traseu cu mijloace de transport

9. Universitate
Piața Universității
extindere aripa dinspre Str. Academiei
1912-1913 (cu arh. Duiliu Marcu)
extindere Piața I.C.Brătianu, Str. Edgar
Quinet
1924-1928 (cu arh. Alexandru Baucher)

 
Sursa: Cdrom Case vechi Emanuel Badescu


10. Biserica Schimbare la Față
str. Cuțitul de Argint 1
1905-1906
Sursa: Revista Arhitectura


11. Institutul Dr. I. Cantacuzino
Splaiul Independentei 103
1911 (cu ing. G.Balș)

Proiect modificat: Biserica Sf. Ilie Grant

Proiect pentru biserică cu 3 turle
Biserica Sf. Ilie Grant
Str. G. M. Zamfirescu nr. 55
1907-1918
aplicat de:
arh. C. M. Babic


miercuri, 10 iulie 2013

Imobil dispărut: vila M. V. Cantacuzino, 1913


Str. Atena cu Aleea Alexandru
1913
antreprenori: Vignali & Gambara

Imagini Google Maps cu ultimele demolări ale vilei Cantacuzino
Imobil dispărut: Palatul George A. Știrbey, 1911


Calea Griviței nr. 5


Prințul George A. Știrbey
Sursa: A.N.R. fototeca, album Barbu Știrbey


            Potrivit testamentului din iarna lui 1895 redactat de prințul Alexandru B. Ştirbey, fiul său cel mic, prințul George (1883-1917) primea vechea casa de la nr.121 (locuită până atunci de George Filiti, procuror la Curtea de Casație) de pe Calea Victoriei și locul viran din Calea Griviței.

În anul 1911, prințul George comandă o reședință amplă, proiectul[1] fiind realizat de arh. Nicolae Ghika-Budești.[2] În mai arhitectul cere primăriei definitivarea alinierii Căii Griviței, proprietatea George Știrbey pierzând prin expropriere o suprafață de 173, 52 m.p. și primind la schimb 65,53 m.p. din spațiul public. Contractul dintre cele două părți va fi semnat abia în 1913. Principele ar fi trebuit să primească despăgubirea de 20.000 lei în 1914, dar nici după moartea lui, în 1918, nu se recuperase jumătate din sumă.

Este greu să încadrăm stilistic proiectul propus de arh. Ghika-Budești, acestă lucrare prezentând o îmbinare romantică a mai multor elemente decorative. Fațada a fost realizată din cărămidă aparentă, specifică stilului arhitectului. Anumite elemente de la ferestre, ancadramentele și delimitări sunt tratate într-o piatră mai deschisă, rezultând un frumos joc cromatic. Palatul era format dintr-un corp central cu 2 etaje și două corpuri laterale cu un etaj. Suprafața varia între 339, 72 m.p. și 273, 75 m.p.
În spatele corpurilor de la Calea Griviței se mai aflau diferite corpuri cu funcții de dependințe. La nivelul subsolului se aflau: camera portarului, spălătoria, anticameră și birou, scări de serviciu, camera de servitor, depozitul de cărbuni, caloriferul, o bucătorie și o toaletă și alte spații nenumite – retrase către corpul semicircular al grajdului palatului Știrbey de pe proprietatea lui Barbu A. Știrbey.

Planul parterului ne indică următoarea dispunere: intrarea dădea printr-un coridor acoperit spre o curte interioară cu acces atât la palat cât și la corpul retras spre curte. De la intrarea în palat se ajungea într-un vestibul, apoi într-un mare salon, dispus pe diagonală între palat și corpul retras spre curte (format din sufragerie, serviciu și alte mici camere neidentificate). Din vestibulul boltit se mai putea ajunge și spre un coridor ce ducea spre un mare birou și la seră. În birou se putea pătrunde direct, atât din Calea Griviței, dar și prin curtea posterioară. Ca de altfel și în cazul marelui palat al fratelui Barbu, spațiile de la parter au fost destinate primirii și exercitării diferitelor activități economico-politice. În epocă George a avut o carieră promițătoare, fiind remarcat ca un bun orator. 
Pe una dintre foile de la dosar a fost notat numărul de telefon al firmei inginerilor și arhitecților Vignali-Gambara. Este posibil ca ei să fi fost antreprenorii palatului, familia Știrbey reluând colaborarea cu ei și după primul război mondial.
Cercetând documentele de la arhivă aflăm că palatul a fost ipotecat la Creditul Funciar Urban, posibil pentru a garanta un împrumut pentru moșia Dărmănești sau alte afaceri de-ale principelui.
 În prim plan vechile case ale lui George, pe latura din dreapta palatul G. Știrbey

         Ținând cont de faptul că principele George A. Știrbey își pierde viața relativ timpuriu, ca urmare a unei epidemii în 1917, nu credem că proprietatea din București este locuită multă vreme de familia sa. Nu ar fi exclusă ipoteza ca palatul să fi fost închiriat unei firme. Într-o fotografie interbelică (după 1926), pe calcanul palatului, se poate vedea ”AEG”, o referire doar la o reclamă sau chiar la firma ce își avea sediul acolo în perioada interbelică. Văduva Elisabeta Băleanu Știrbey își crește cele două fiice, pe Sanda și Marina, la moșia Dărmănești, în conacul realizat între 1913-1914, se pare, tot după planurile arhitectului Ghika-Budești[2]

Cele două mari personalități ale arhitecturii, Ghika-Budești și G.M. Cantacuzino, erau rude apropiate, veri primari. Merită amintit că părinții arhitectului G.M. Cantacuzino, Marcela Bibescu și Nino Cantacuzino, își odihnesc somnul de veci la Bellu în aceeași parcelă cu familia Ghika-Budești.
Nu cunoaștem soarta clădirii, dar presupunem că a dispărut după bombardamentele din al doilea război mondial ce credem că au afectat și vechile case și fostul corp de gardă. Nu cunoaștem vreo referire la acest palat dispărut, nici în memorialistică, nici în istoria arhitecturii bucureștene.
 [1] A.N.D.M.B. fond P.M.B. tehnic, dosar 73/1911, f. 25 verso
[2] Atribuirea aparține istoricului Narcis Dorin Ion pornind de la mărturiile Saftei Varlam, nepoata Știrbey. Istoricul Ion Mihai Cantacuzino consemnează arhitecți italieni în perioada de realizare 1903-1906, în O viață în România. De la Belle Epoque la Republica Populară. 1899-1960, Ed. Fides, Iași, 2012, p. 136

 
 Sursa: A.N.D.M.B. , fond P.M.B. tehnic
Foto: Cristian Gache